Remedial teaching

Remedial teaching is er voor kinderen die problemen hebben met leren. Meestal hebben zij in eerdere jaren hiaten opgelopen. Kijk snel verder.

Ja!
Ik wil meer informatie over Remedial teaching.

Remedial teaching is iets anders dan bijles

Waarom Remedial teaching?

Vaak wordt remedial teaching verward met bijles. Er is echter een groot verschil. Bij bijles wordt er uitgegaan van de leerstof die op dat moment wordt aangeboden op school. Daarom is bijles niet geschikt voor kinderen die achterstand hebben op een bepaald vakgebied. Remedial teaching is dit wel. Met remedial teaching worden de hiaten opgevuld, waarbij het uiteindelijke doel is dat een kind weer kan aansluiten bij de leerstof die in de klas wordt aangeboden.

Achterstanden inlopen

Plezier terugbrengen

Betere resultaten!

Is remedial teaching wat je zoekt?

EduXtra biedt het complete pakket! Is remedial teaching niet wat je zoekt? Voor kinderen in het basisonderwijs bieden we naast remedial teaching ook bijles en een huiswerkklas aan.

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze onderwijsspecialisten.

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching (RT) is begeleiding aan kinderen die op één of meerdere vakgebieden achterstand hebben. Bij RT wordt er gekeken naar het niveau en de ontwikkeling van het kind op dat moment. Doordat dit het startpunt is van de begeleiding, is het vaak zo dat de Remedial Teacher andere stof behandelt dan op dat moment op school (in de klas) behandeld wordt. Bovendien kan het ook voorkomen dat de Remedial Teacher zich niet richt op wat het kind moet leren, maar op hoe hij dit het beste leert. Het gaat bij remedial teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook om de manier waarop een kind zich de stof eigen maakt.

Wat kost Remedial teaching?

Remedial teaching is altijd 1 op 1 begeleiding met een remedial teacher.

Tarief remedial teaching

  • Remedial teaching € 65

    Één uur remedial teaching.

  • Deze tarieven zijn exclusief inschrijfkosten (eenmalig €35). 

Meer informatie over

Remedial teaching?

Voor wie? En waar?

Remedial teaching

Wij bieden remedial teaching aan leerlingen van alle basisscholen in de regio. De centrale ligging zorgt voor een makkelijke bereikbaarheid voor leerlingen uit:

Ook met het openbaar vervoer en de auto zijn wij goed te bereiken: 

Remedial teaching en meer...

& MEER...